info@unischool.bg
0887 409 336

Административни услуги


Списък от файлове

 • Вътрешни правила за предоставяне на административни услугиСвали файл
 • Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификацияСвали файл
 • Валидиране на компетентностиСвали файл
 • Издаване на дубликат на документСвали файл
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваСвали файл
 • Заявление за издаване на академична справка за изучавани предмети, оценки и хорариум от учебни часовеСвали файл
 • Заявление за издаване на дубликат на документСвали файл
 • Заявление за издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеСвали файл
 • Заявление за издаване на удостоверение за завършен класСвали файл
 • Заявление за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образованиеСвали файл
 • Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)Свали файл
 • Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)Свали файл
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместванеСвали файл
 • Заявление за издаване удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образованиеСвали файл

Партньори

 • Университет Lanzhou Jiaotong

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 • Capman Holding

 • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Виж всички