info@unischool.bg
0887 409 336

Английски език

Английски език

     За предучилищна възраст е подбрана система от игрови методи и похвати, чрез които най-малките ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ навлизат в света на английския език. Весели истории, забавни герои и запомнящи се песни помагат на децата да усвоят основата на езика, плюс игри и ролеви ситуации, които допринасят за разбирането и обикването му.

     Аудио-лингвалните умения (слуховото разбиране и говорене) се развиват първоначално, като употребата на родния език на учениците е сведена до минимум.

     При учениците от 1 до 4 клас се използват съвременни учебни системи, които осигуряват качествено усвояване и надграждане на усвоените знания и умения по английски език. На база спираловидният принцип, с помощта на песни, ролеви игри, музика и забавни ситуации учениците учат, развиват и практикуват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), съобразени с възрастовата им група. Подготвени по този начин,  в края на четвърти клас, изучавайки английски като втори чужд език, учениците ще покриват минимум ниво А1+.

    Учениците в 5-7 клас продължават лингвалното си обучение по съвременни учебни материали, които не само позволяват плавен и гъвкав преход  между отделните образователни и езикови нива, но и разширяват представата им за заобикалящия свят и ги запознават с междукултурните различия. В обучението на учениците по английски език се прилагат разнообразни методико- образователни прийоми, които осигуряват усвояването на нови и трайни знания, както и затвърдяване на вече познати лексикално- граматични конструкции. По време на учебния процес се развиват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), като се набляга и на книжовно произношение. Обръща се сериозно внимание на преподаването на говоренето, за да могат учениците от  ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ да си служат с коректни говорими форми. Така проведено, обучението дава възможност учениците в края на 7 клас, изучавайки английски като втори чужд език, да покрият  ниво B1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

     Предложеното обучение по английски език в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ прилага съвременното виждане за динамичното личностно израстване и развитие, стимулира аналитичния и самостоятелен подход при изучаване на езика, което е гаранция за успех и бъдеща реализация в мултикултурна бизнес среда.


Партньори

  • Институт Конфуций- София

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Brainobrain

  • Capman Holding

Виж всички