info@unischool.bg
0887 409 336

Философия на обучението

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България. Отговаряйки на обществените потребности и на личните очаквания на ученици и родители, чрез осигуряване на ефективност на учебния процес и високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега, а не просто като за някой, на когото се гледа като на бъдеща инвестиция. Става дума за това, че трябва да ни интересува цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му. Това е свързано с физическия, хранителния и умствен статус, социалните и когнитивни умения, както и разбирането на заобикалящия свят. Става дума за човешката цялост, като физика и душевност в единния им комплекс и вътрешна сложност. Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата. „Хората, които се стремят да помагат на децата трябва да разбират сложността на забележителните природни процеси и тяхната взаимовръзка и взаимозависимост”.
Когато децата пораснат повече, нашата подкрепа е важно да бъде насочена към създаване на условия на живот, така че:
• Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;
• Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;
• Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;
• Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;
• Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в дома или социалната група.
Тази философия е залегнала в цялостното образование и обучение в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ и се изразява както в преподаването, така и в учебните помагала.

Партньори

  • Изпитен център BRITANICA  

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Brainobrain

  • Университет Lanzhou Jiaotong

Виж всички