info@unischool.bg
0887 409 336

Китайски език

Китайски език

ЗАЩО КИТАЙСКИ ЕЗИК?
Китайският език е част от сино-тибетското езиково семейство или още така нареченoто тайско езиково семейство и се говори от повече от 1,2 милиарда души по света. Една от най-бързо развиващите се икономики е именно китайската. Това превръща китайския език в един от най-привлекателните езици за изучаване.

Възможностите и перспективите, които се откриват пред всеки говорещ китайски език нарастват право пропорционално на времето.
Всяка година интересът към китайския език у нас се повишава. Ето защо, адекватно на търсенията на пазара и на обществената необходимост, нашето училище е поело мисията да изгради добър екип и координация с центрове, университети и институти за най-доброто предоставяне на възможността за изучаване на китайски език  в България – цел, която не просто се стремим да реализираме, а е лична мисия на всеки един от екипа на училището.
 
УЧИЛИЩЕ С КИТАЙСКИ?
Изборът на училище с китайски език е трудна задача, защото предлагането е малко, а с качеството не бива да се прави компромис и ние няма да го направим.
Представяме Ви първото частно средно училище със засилено изучаване на китайски език в България - „Евлоги и Христо Георгиеви”, гр.София.
При нас ще намерите интензивно изучаване на китайски език от:
•предучилищна група
•първи клас
•осми (подготвителен клас)
 
МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ
Училището работи изцяло с интерактивни методи на преподаване, включващи интерактивни учебници, дъски, речници. Екипът ни се състои от български преподаватели - китаисти и високо квалифициран китайски преподавател, предоставен от Институт „Конфуций”. За нас е важно всяко едно от езиковите равнища да бъде усъвършенствано максимално. Обръщаме високо внимание на езиковите компоненти откъм фонетика, йероглифика, лексика и граматика. При преподаването се комбинират различни системи, за да може да се усвои максимално всеки един от отделните дялове, изграждащи пълната езикова компетентност. Изучаването на китайската култура е неизменна част от преподаването на езика.
 
1.Методика на преподаване на равнище фонетика:
В началото на изучаване на китайски език е важно да се предприеме първата крачка- фонетиката. Китайският език е фонетичен. Преди всичко, в китайския език съществуват тонове, които носят смислоразличителна функция. За учениците е много необичайно това, че основната фонематична единица в китайския език е сричката, а не звука. Преодоляването на тази трудност правим чрез специален уводен фонетичен курс в рамките на не повече от 60 уч.часа. Набляга се на фонетичните упражнения, за да се развие у учениците фонематичен слух. Един от най-важните методи, които практикуваме при преподаването на фонетика е имитирането. То става чрез носител на езика– китайския преподавател.
 
2.Методика на преподаване на равнище лексика:
2.1.Употребява се контекстуален метод– новата дума бива поставяна в езиков контекст, обяснена чрез изречение, реч и съответния  културен бекграунд;
2.2.Сравнителен метод– прави се сравнение с думи близки по смисъл или антоними;
2.3.Асоциативен метод– използва се вече научена дума и чрез нея посредством асоциацията се въвежда новата. Говорим за един вид асоциативна реакция.
 
3.Методика на преподаване на равнище йероглифика:
Китайската писменост се отличава от европейската, чрез сложната система на йероглифите. Във връзка с това, при изучаването на китайски език трябва да се обърне голямо внимание на йероглификата. Йероглифите, въпреки своето многообразие представляват комбинации от определен набор графични елементи– чертици. Чрез тяхното изписване в определена последователност, се образуват значими единици– графеми, които се употребяват, както като отделен прост йероглиф, така и като част от сложни йероглифи. Графемите и тяхното усвояване помага на учениците  да разберат структурата на йероглифа, а също и по-бързо да запомнят неговото изписване. При това познаването на графемите помага бързо да се намират йероглифите в речниците, тъй като йероглифите в по-голямата част от китайските речници, са разположени по ключовата система.
Голяма част от хората смятат, че йероглифите са най-голямата трудност при изучаването на китайския език– да така е, но с обща работа и усилия йероглификата се превръща в най- интересната част за учащите китайски език.
 
4.Методика на преподаване на равнище граматика:
Преподаването на граматика заема централно място при изучаването на чужди езици.
Обяснението на граматичните правила се прави чрез родния език. Три основни насоки се следват при работа с учащите: граматиката трябва да бъде обяснявана и преподавана:
•Кратко
•Достъпно
•Компетентно
Обяснението при усвояване на граматичните знания трябва да е лишено от много и сложна терминология, за да е  разбираемо. В практиката на преподаване се използват много упражнения: механични; смислови и комуникативни.
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” - София.

Партньори

  • Институт Конфуций- София

  • Руски Културно-Информационен Център

  • Изпитен център BRITANICA  

  • Brainobrain

Виж всички