info@unischool.bg
0887 409 336

Кои сме ние

Кои сме ние
Училището 
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” открива своята първа учебна година през септември 2015.
Училището провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни класа, съгласно утвърдените Държавни образователни стандарти и учебни програми.
 
Партньори
Училището работи в сътрудничество със Софийския университет „Свети Климент Охридски”.
Договорът между Училището и Университета очертава параметрите на разнообразна съвместна работа в областта на методиката, преподаването, квалификацията.
Училището има сключен договор с „Институт Конфуций” за обезпечаване преподаването по китайски език.
 
Гаранции
Гаранция за качеството на нашето образование са авторитетният преподавателски състав, модерните програми, ефективните методики за преподаване и учене, технологичната обезпеченост, възможностите за профилиране съобразно интересите на учениците.
 
Учениците
Овладяването на знанието предполага интерес, диалог и ентусиазъм.
Нашите ученици се нуждаят от свобода на въображението и ние ще осигурим разностранна подкрепа на техния талант.
Нашите ученици се нуждаят от доверие и ще получат доверие.
Нашите ученици се нуждаят от сигурност и ние ще инвестираме в тяхната сигурност.
 
Учителите
Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.
Нашите учители са готови да поемат отговорността за интелектуалното съзряване и емоционално развитие на младите хора.
 
Родителите
Родителите са наши партньори в реализацията на общите цели.
Изборът да ни поверят техните деца е най-високото доверие, което може да бъде оказано някому и ние напълно осъзнаваме това.
На техния жест отговаряме с максимална отговорност и с високо качество на учебния процес.
 
Кауза
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца – бъдещето на България.
Нашите деца учат заради знанията, а не заради преклонението пред оценките, дипломите и сертификатите. Дипломата е документ, знанието е инструмент за работа и гаранция за себедоказване.
Нашите деца учат, за да станат цялостни, социално зрели и отговорни личности.
Нашите деца учат, за да могат да се справят с реалните предизвикателства на живота.
Нашите деца учат, за да се ориентират правилно в света и самостоятелно да изберат своя професионален път.
Нашите деца учат заради радостта от знанието, а не поради страха от Системата.
Нашите деца се учат да общуват, да се развиват емоционално и интелектуално чрез подкрепата на общността.
Нашите деца са част от една емоционална общност на знанието наречена  ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Партньори

  • Microsoft

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Capman Holding

  • Университет Lanzhou Jiaotong

Виж всички