info@unischool.bg
0887 409 336

ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" подписа договор за сътрудничество с Институт Конфуций, гр. Велико Търново към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" подписа договор за сътрудничество с Институт Конфуций, гр. Велико Търново към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Днес, ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" подписа договор за сътрудничество с Институт Конфуций, гр. Велико Търново към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
Надяваме се на много съвместни бъдещи мероприятия, споделени успехи и искрени приятелства между нашите две институции. Благодарим на Доц. Искра Мандова за оказаното съдействие.


Партньори

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Brainobrain

  • Университет Lanzhou Jiaotong

Виж всички