info@unischool.bg
0887 409 336

Партньори

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Сайт: https://www.uni-sofia.bg

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище. Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г.

Институт Конфуций

Сайт: http://confuciusinstitute.bg/
Институт Конфуций – София е образователен и културен център към СУ “Св. Климент Охридски”, чиято основна дейност е свързана с преподаването на китайския език и разширяване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура, развитие на приятелските отношения и разгръщане на международния обмен и сътрудничество между Китай и държавите по света в областта на образованието, науката, културата, икономиката и други сфери.

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Сайт: http://uacg.bg/

Университет Lanzhou Jiaotong

Сайт: http://www.lzjtu.edu.cn/english/english.htm
Университетът Lanzhou Jiaotong University ( LZJTU ) се намира в град Ланджоу. Става известен преди петдесет години с инженерните си специалности, а сега прилага мултидисциплинарен подход и предлага програми по китайски език и култура, изкуство, природни науки, икономика и мениджмънт. Университетът разполага с 3 студентски кампуса на площ от 258 акра, постоянните преподаватели са 1,371. Студентите надминават 30,000, а международните студенти са около 200.

Capman Holding

Сайт: http://capman.bg/
Капман Холдинг e една от водещите финансови институции на българския капиталов пазар, предоставяща на клиентите си вече близо 17 години широк набор от инвестиционни продукти и услуги. Групата се състои от седем дружества: “Капман Инк”, “Капман Консулт”, “Капман Асет Мениджмънт”, “Капман Капитал”, “Капман Макс”, “Капман Фикс” и “Капман Грийн Енерджи Фонд”.

Microsoft

Сайт: http://microsoft.com/bg-bg/
Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

Сайт: http://www.bulgariachina.com/
Изпитен център BRITANICA  

Изпитен център BRITANICA  

Сайт:

ЧСУ “ Eвлоги и Христо Георгиеви си партнира  с изпитен център BRITANICA  които са оторизирани от University of Cambridge  да провеждат изпити за  престижните международни сертификати по английски език на територията на Р. България.