info@unischool.bg
0887 409 336

Партньори

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Сайт: https://www.uni-sofia.bg

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище. Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г.

Capman Holding

Сайт: http://capman.bg/
Капман Холдинг e една от водещите финансови институции на българския капиталов пазар, предоставяща на клиентите си вече близо 17 години широк набор от инвестиционни продукти и услуги. Групата се състои от седем дружества: “Капман Инк”, “Капман Консулт”, “Капман Асет Мениджмънт”, “Капман Капитал”, “Капман Макс”, “Капман Фикс” и “Капман Грийн Енерджи Фонд”.

Институт Конфуций- София

Сайт: http://confuciusinstitute.bg/
Институт Конфуций – София е образователен и културен център към СУ “Св. Климент Охридски”, чиято основна дейност е свързана с преподаването на китайския език и разширяване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура, развитие на приятелските отношения и разгръщане на международния обмен и сътрудничество между Китай и държавите по света в областта на образованието, науката, културата, икономиката и други сфери.

Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Сайт: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/index.html

Институт „Конфуций“ (ИК) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) е основан през 2012 г. и за шестгодишния период на своето съществуване, чрез подкрепата на Централата на Институт „Конфуций“/ Ханбан и под ръководстовото на Управителния съвет на Институт „Конфуций“, чрез общите усилия на служителите на ИК с иновативен и пионерски дух, постигна завидни резултати: значително увеличение на броя на учебните заведения, в които се преподава китайски, на броя на обучаемите и на организираните престижни мероприятия; развитие качеството на обучение и създаване на нови брандове на събития.

Руски Културно-Информационен Център

Сайт: http://bgr.rs.gov.ru/ru

Руският културно-информационен център в София (РКИЦ) е задгранично Представителство на Россътрудничество — Федералната агенция по въпросите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и по международно хуманитарно сътрудничество.

Работата на РКИЦ е насочена към развитие на взаимодействието и партньорството в сферата на културно-езиковите, образователните, информационните, научно-техническите, деловите и конфесионалните връзки между Русия и България. Важна задача на центъра е съдействието в установяване и подкрепа на сътрудничество между неправителствените организации, развитие на регионалните връзки, използване потенциала на  руско-българското културно сътрудничество за разширяване на руското участие в общоевропейските програми, както и хуманитарните програми на балканския и черноморски регион.

По линия на Представителството на Россътрудничество в България редовно се провеждат научни, обществено-политически семинари и конференции, театрални и  концертни програми, фестивали на руската песен,  конкурси на детски рисунки, мероприятия в подкрепа на руския език, презентации на книги и т.н.

Изпитен център BRITANICA  

Изпитен център BRITANICA  

Сайт:

ЧСУ “ Eвлоги и Христо Георгиеви си партнира  с изпитен център BRITANICA  които са оторизирани от University of Cambridge  да провеждат изпити за  престижните международни сертификати по английски език на територията на Р. България.

 

Brainobrain

Сайт: http://brainobrainsofia.bg/

Oснова на BRAINOBRAIN програмата е Абакус ментална аритметика, ВАК метод за учене и НЛП (Невро-лингвистично програмиране).
Въз основа на дългогодишни изследвания от различни институции и агенции, които се занимават с изучаването на човешкия мозък, бе установено, че мозъците на децата се развиват най- бързо и ефикасно в периода от 4 до 14 годишна възраст. През този период, мозъка на детето лесно усвоява и обработва информация, поради което е важно да се започне с ментални упражнения, възможно в най- ранна възраст и да се прилагат възможно най-често.
BRAINOBRAIN Програмата позволява на децата да използват едновременно лявото и дясното мозъчно полукълбо на мозъка.

Университет Lanzhou Jiaotong

Сайт: http://www.lzjtu.edu.cn/english/english.htm
Университетът Lanzhou Jiaotong University ( LZJTU ) се намира в град Ланджоу. Става известен преди петдесет години с инженерните си специалности, а сега прилага мултидисциплинарен подход и предлага програми по китайски език и култура, изкуство, природни науки, икономика и мениджмънт. Университетът разполага с 3 студентски кампуса на площ от 258 акра, постоянните преподаватели са 1,371. Студентите надминават 30,000, а международните студенти са около 200.
Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

Сайт: http://www.bulgariachina.com/

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Сайт: http://uacg.bg/