info@unischool.bg
0887 409 336

Подготовка за сертификати

КИТАЙСКИ ЕЗИК
New HSK/ 新汉语水平考试

HSK 一级 /първо ниво/

听力 Listening

阅读 Reading

A1

Максимум – 200т.

За преминаване на нивото – 120т.

HSK 二级 /второ ниво/

听力 Listening

阅读 Reading

A2

Максимум – 200т.

За преминаване на нивото – 120т.

HSK三级 /трето ниво/

听力Listening

阅读 Reading

书写  Writing

B1

Максимум – 300т.

За преминаване на нивото – 180т.

HSK四级 /четвърто ниво/

听力Listening

阅读 Reading

书写  Writing

B2

Максимум – 300т.

За преминаване на нивото – 180т.

HSK 五级 /пето ниво/

听力Listening

阅读 Reading

书写  Writing

C1

Максимум – 300т.

За преминаване на нивото – 180т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Cambridge English: Young Learners:

• Cambridge English Starters (YLE Starters)

• Cambridge English Movers (YLE Movers)

• Cambridge English Flyers (YLE Flyers)

 

General English For Schools

• Cambridge English: Key (KET)

• Cambridge English: Preliminary (PET)

• Cambridge English: First (FCE)

 

Academic and Professional English Exams

• Cambridge English: First (FCE)

• Cambridge English: Advanced (CAE)

• Cambridge English: Proficiency (CPE)

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

• Академия Microsoft

 


Партньори

  • Brainobrain

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Capman Holding

  • Изпитен център BRITANICA  

Виж всички