info@unischool.bg
0887 409 336

Прием 5 клас

Уважаеми родители/настойници,

Във връзка с предстоящата процедура за прием на ученици в пети  клас за учебната 2018/2019 година на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви”, Ви уведомяваме:

1.Съгласно разпоредбите  на ЗПУО, за обучение в пети клас, кандидатстват деца завършили начална степен на обучение в България или чужбина или предходен клас.
2.Необходими документи:
•Заявление за записване от родителя или настойника;
•Удостоверение за завършен клас;
•Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
3.Критерии за подбор:
•Представени всички документи по начина описан в точка 2;
•След събеседване с родителя/настойника;
•Успешно представяне на детето на теста по чужд език в зависимост от избраната паралелка.


Партньори

  • Capman Holding

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Изпитен център BRITANICA  

  • Microsoft

Виж всички