info@unischool.bg
0887 409 336

Прием 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители/настойници,

 

1.Съгласно разпоредбите  на ЗПУО, за обучение в 5., 6. и 7. клас, кандидатстват деца завършили начална степен на обучение в България или чужбина или предходен клас.
2.Необходими документи:
•Заявление за записване от родителя или настойника;
•Удостоверение за завършен клас;
•Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
3.Критерии за подбор:
•Представени всички документи по начина описан в точка 2;
•След събеседване с родителя/настойника;
•Успешно представяне на детето на входни тестове по български език и литература, както и по чужд език, в зависимост от избраната паралелка.


Партньори

  • Институт Конфуций- София

  • Microsoft

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Университет Lanzhou Jiaotong

Виж всички