info@unischool.bg
0887 409 336

Прием след 7 клас

 Уважаеми родители/настойници,
 
1.Съгласно разпоредбите на ЗПУО и изискванията на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, в осми подготвителен клас могат да кандидатстват ученици завършили седми клас в България или чужбина.
2.Неоходими документи:
•Свидетелство за завършен седми клас или удостоверение за завършен клас от друга държава;
•Документ за удостоверяване на постигнатите резултати по български език и математика от Националното външно оценяване на Министерството на образованието и науката.
•Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
3.Критерии за подбор:
•Представени всички документи по начина описан в точка 2;
•След събеседване с родитя/настойника;
•За осми подготвителен клас се класират ученици с резултати от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА, които не са по- ниски от мн. добър 5:00.

Списък от файлове

Партньори

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  • Изпитен център BRITANICA  

Виж всички