info@unischool.bg
0887 409 336

Прием в предучилищни подготвителни групи

Уважаеми родители/настойници,

 
1.За обучение в предучилищна подготвителна група кандидатстват деца на  4-5 или 5-6 години след провеждане на събеседване с родителя/настойника и диагностика на знанията и уменията на детето.
2.Денят и времето за провеждане на диагностиката се съгласуват индивидуално с родителите/настойниците.
3.Необходими документи за прием:
•Заявление за записване от родителя или настойника;
•Удостоверение за завършена група в детска градина или друго учебно заведение;
•Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
4.Критерии за подбор:
•Представени документи по начина описан в точка 3;
•Събеседване с родителя/настойника;
•Резултат от диагностиката на детето.

Завършилите предучилищна група в нашето училище се записват с предимство в 1-ви клас!

Списък от файлове

Партньори

  • Институт Конфуций- София

  • Brainobrain

  • Capman Holding

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Виж всички