info@unischool.bg
0887 409 336

Учители

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.
Учителят е централната фигура в образователния процес.
Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.
Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.
Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.
Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

Партньори

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Brainobrain

  • Microsoft

Виж всички