Хранилки и къщички за птичките в училищния двор изработиха децата от подготвителна група, защото през зимата трудно намират храна, а ние трябва да се грижим за тяхното оцеляване. 🐦🐦🐦