На 29 март 2023 г. ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ подписа Меморандум за сътрудничество с China Tianjin Yinghua Experimental School.
Tianjin Yinghua Experimental School е създадено през 2000 г. и е най-влиятелното международно училище в Северен Китай. Училището има установено сътрудничество с чуждестранни образователни институции за обмен на учители и ученици. То развива програми по линия на международното сътрудничество.
Двете училища ще организират редовни посещения за обмен между ученици и учители и задълбочен обмен и сътрудничество. Двете страни, в зависимост от своите предимства, редовно ще изпращат учители в училищата на другата страна за оказване на преподавателска помощ.
Споразумението предвижда отпускане на стипендии от страна на Tianjin Yinghua Experimental School за отличните ученици на нашето училище.
В зависимост от взаимните си предимства, двете страни ще използват пълноценно ролята на мрежите и информационните технологии за оказване на дистанционна помощ на побратимените училища (споделяне на ресурси като микрокласове, използване на софтуер за управление на преподаването и т.н.).