Обучението в Китай започва да се превръща в глобална тенденция за студентите от всички континенти, включително и от Европа.

Над 300 000 студенти от цял свят вече учат или завършват висшето си образование в Китай.  Китай вече е най-голямата икономика в света и ще оказва влияние на международните отношения на всички държави, включително и на нашата.  В страната продължават да се увеличават чуждестранните инвестиции – през 2013 г. са били $117.6 милиарда. Китайските корпоративни инвестиции в глобален мащаб също растат. Към момента три от Топ 10 компаниите в световната класация Forbes 500 са китайски – за сравнение – две са от САЩ.  Тези международни тенденции обуславят търсенето на компетентни специалисти, завършили образованието си в Китай и запознати с динамиките в региона, местната култура и бизнес среда. Възпитаниците на китайските университети започват да се нареждат сред най-търсените кадри, тъй като разполагат с много конкурентни умения, необходими в момента на пазара на труда.; На студентите от България сега също се предоставя възможност да придобият висше образование в Китай и да развият международния си кариерен потенциал.