Успяхме с любезното съдействие на отдел “Пътна полиция” да запознаем нашите малки ученици, в начален етап на обучение, с две важни направления в обучението по БДП. А именно поставянето на предпазни колани от пътниците на задните седалки и правилното пресичане на пешеходците.
Проведоха се обучения и за гимназиален и прогимназиален етап, на които им бе изнесена интересна лекция на тема ,,Права и задължения на пешеходците и колоездачите “. Децата с интерес споделяха своя опит като пешеходци и водачи на велосипеди.
Най-големите ни ученици се запознаха с дисциплината на пътя при младите шофьори на моторни превозни средства.