ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” въвежда онлайн часове в сътрудничество с Пекинския университет за чужди езици (Beijing Foreign Studies University). Този нов курс е предназначен да предложи на нашите ученици възможност да развият своите знания и умения в китайски език и култура и да придобият представа за реални аспекти от китайската среда и живота в Китай.
Китайският език става все по-важен в световен мащаб, като разбирането му може да отвори много врати за бъдещите успехи на нашите ученици. Чрез тази инициатива се стремим да предоставим на нашите ученици средствата и възможностите да се адаптират към глобалното общество и да се развиват в международна среда.
Онлайн часовете ще се провеждат под ръководството на опитни преподаватели от Пекинския университет за чужди езици и се очаква да предложат интерактивен и обогатителен опит за нашите ученици.