Учениците от 1-ви и 2-ри клас на нашето училище постигнаха отлични резултати на състезанието Аз и буквите, организирано от Сдружение на българските начални учители. За Национално финално състезание се класират ученици, получили 50 точки на поне две от състезанията, организирани от Сдружението.