Днес,  30.09.2021 г.,  в рамките на подготвителните дейности по Проект № BG01-KA-101-062065 „ЕВРОПЕЙСКИ МОБИЛНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз,  г-жа Ралица Лалова- участник в предстоящия обучителен курс на тема:“ Inclusive methodologies in the classroom“, който ще се проведе  в град Валенсия, Испания, представи пред всички колеги и учители на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” презентация  на следната тема:

*Испания-култура, история, наследство ;

Пожелаваме и успешно обучение и очакваме с нетърпение да сподели с нас събрания опит!