На 23.11.22 г. се състоя среща между инспектори от РЗИ- София и ученици 4 – 10. клас.
Беше проведена здравна беседа с мултимедийно представяне на тема: “Превенция срещу употребата на наркотични вещества и зависимости.”