Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
поради големия интерес към обучението по китайски език, училището ще приема ученици в 1. клас във втора паралелка с изучаване на китайски.
Продължава кампанията за прием на ученици в 1. клас и в паралелката с изучаване на руски език.