Успешно преминахме 1-во ниво на програмата Brainobrain!
Целта на програмата е всяко дете цялостно да подбуди своята гениалност и да постигне повече цели в живота, използвайки максимално менталните си способности