В периода 28 – 31 март 2023 г., делегация от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. София, посети Китайската Народна Република и постави началото на партньорство и сътрудничество с редица китайски образователни институции, което допълнително ще подпомогне работата по насърчаването на образователния и културен обмен между Република България и Китайската Народна Република.

В състава на делегацията бяха: г-н Николай Ялъмов, председател, г-жа Олга Ялъмова, директор и г-жа Нели Нанова, директор международно сътрудничество и обмен на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. София. Членовете на делегацията са пример за ангажираността и усилията на училището за насърчаване на образователния обмен и сътрудничеството между България и Китай.

По време на посещението, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. София и международното училище “Тиендзин Инхуа” подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност. Споразумението предвижда обмен на ученици и учители, организиране на летни и зимни лагери, отпускане на стипендии за обучение в Китай за ученици под 18 годишна възраст, сътрудничество в областта на методиките на преподаване на китайски език и др., като ще създаде предпоставки за насърчаване на образователния и културен обмен между България и Китай.

В рамките на посещението, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. София, установи партньорство с университета “Тиендзин Нанкай” (Nankai University) и Тиендзинския университет (Tianjin University). Това ще предостави на учениците по-широка перспектива и по-задълбочени възможности за академичен обмен.

Като училище, ориентирано към изучаването на китайски език и култура, тази визита изигра активна роля за насърчаване на образователния и културен обмен между България и Китай. Резултатите от това посещение са гаранция за по-широко и задълбочено сътрудничество и обмен и насърчаване интеграцията и развитието на културите на двете страни.