Интересът към Китай и китайския език у нас. Отношенията България-Китай в образованието. Разговор по темата с Николай Ялъмов и Олга Ялъмова от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.
https://www.tvevropa.com/2019/01/business-daily-s-gosti-nikolaj-yalamov-i-olga-yalamova-16-01-2019-chast-2/?fbclid=IwAR3DdeXPp7lreuCtjibPJ8HFDFq4JTHQLSViJ3B0ciLArWwkZHDKYB8h9mM