STEM проект за системите в човешкото тяло, представено от третокласниците на второкласниците. В проекта участваха учители от свързани тематични области – биология, английски език. Обучението, фокусирано върху науката, технологиите, математиката и инженерството се преплете с активното участие и обучение на учениците, чрез практическото приложение и преживяване на наученото. Чрез изследване и игра учениците спомогнаха за изграждане на представата си за цялостна картина на вече изученото знание, което е предпоставка за трайното им овладяване и придобиване на умения и компетенции.