Запишете се тук или

на телефони: 0988 92 36 51 / 0887 409 336 или email: oyalamova@unischool.bg

Заниманията се провеждат предимно на открито.

Програма за седмицата на китайския език и култура: