Честито на нашите медалиси от начален етап, взели участие в есенния кръг на международното състезание “Математика без граници”