НАШАТА ИСТОРИЯ

ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” е единственото частно училище в България с интензивно изучаване на китайски език като чужд от предучилищна подготвителна група (4-5 и 5-6 годишни деца) и първи клас и от 8 клас. От септември 2020 година стартира паралелка и с интензивно изучаване на руски език от предучилищна група и 1. клас. Китайският език в нашето училище се преподава от двама български учители- китаисти и един китайски учител- педагог, подсигурен от Институт Конфуций в София. Училището ни има лиценз от Министерство на образованието и науката в България и може да провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1 -ви до 12-ти клас, с две предучилищни подготвителни групи. Училището се помещава на два етажа с площ от 2000 кв. м. в сграда на Софийски университет “Свети Климент Охридски”. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” открива своята първа учебна година през септември 2015 год. само с 4 деца в предучилищна подготвителна група. Само за 4 години броят на учениците се увеличава до над 100 деца, от предучилищна група до 7 клас. За нас това доказва голямата нужда от качествено и сериозно образование в България, ориентирано към това, децата да получат знания и ключови компетенции на 21 век.

ПАРТНЬОРИ

За да гарантира висококачествено образование, училището работи в партньорство със Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Договорът между училището и университета очертава параметрите на разнообразно сътрудничество в областта на методиката, преподаването и квалификациите на учителите.

Училището има подписан договор за сътрудничесвто и с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, както и с Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Нашият партньор в образователния процес, свързан с китайския език и култура, е “Институт Конфуции”. Ние работим заедно по отношение на методика на преподаването, учебници, доброволци- учители от Китай, като организираме съвместно различни културни събития, делегации и програми, което прави изучаването на китайски език и култура не само образователен процес, но също така създава културен обмен на идеи и насърчава създаването на международни приятелства сред учениците и учителите.

Училището ни поддържа прекрасни отношения с Посолство на Китайска Народна Република в България, като заедно сме организирали редица културни мероприятия, свързани с разпространението на китайския език и култура в България.

От 2020 година ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” стартира прекрасно и ползотворно партньорство с Руския културно-информационен център в София (РКИЦ) .

На 25.03.2015г. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа договор за представителство и сътрудничество с  the University of Lanzhou Jiaotong. Съгласно този договор училището е изключителен представител на Университета за България, Македония, Румъния и Гърция.

На нашите ученици от 11-ти и 12-ти клас ще дадем възможност да се присъединят към училищната програма на Microsoft IT Academy (ITA), която предлага учебна програма и сертификати за фундаментални технологични умения, както и курсове, необходими за студентите, за да бъдат успешни в днешния технологичен развиващ се свят.

НА ФОКУС

Гаранция за качеството на нашето образование са авторитетният преподавателски състав, модерните програми, ефективните методики за преподаване и учене, технологичната обезпеченост, възможностите за персонална грижа за учениците.

Овладяването на знанието предполага интерес, диалог и ентусиазъм.
Нашите ученици се нуждаят от свобода на въображението и ние им осигуряваме разностранна подкрепа на техния талант.
Нашите ученици се нуждаят от доверие и получават доверие.
Нашите ученици се нуждаят от сигурност и ние инвестираме в тяхната сигурност.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.
Нашите учители са готови да поемат отговорността за интелектуалното съзряване и емоционално развитие на младите хора.

Родителите са наши партньори в изпълнението на нашата взаимна цел- подбрана среда и качествено образование. 

Не би било преувеличено да се каже, че нашите ученици идват от много добре образовани семейства, които внимателно избират образователния път на децата си, така че да бъдат следващият елит на България.

Изборът да ни поверят образованието на децата си е възможно най-дълбокото доверие и сме напълно запознати с него. Ето защо ние сме задължени да предоставим отлично образование по отношение на учебните програми, образованието по китайски, английски и руски език, класни стаи и съоръжения.

НАШАТА КАУЗА

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца – бъдещето на България.

Нашите деца учат заради знанията, а не заради преклонението пред оценките. Дипломата е документ, знанието е инструмент за работа и гаранция за себедоказване.

Нашите деца учат, за да станат цялостни, социално зрели и отговорни личности.

Нашите деца учат, за да могат да се справят с реалните предизвикателства на живота.

Нашите деца учат, за да се ориентират правилно в света и самостоятелно да изберат своя професионален път.

Нашите деца учат заради радостта от знанието, а не поради страха от Системата.

Нашите деца се учат да общуват, да се развиват емоционално и интелектуално чрез подкрепата на общността.

Нашите деца ще имат капацитета да избират, а не да чакат да бъдат избрани!

Вярваме, че децата завършили нашето училище ще бъдат бъдещите лидери и дипломати в Българо-Китайските взаимоотношения.