НАШАТА ИСТОРИЯ

ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” е единственото частно училище в България с интензивно изучаване на китайски език. От септември 2020 година предлагаме  и интензивно изучаване на руски език от предучилищна група и 1. клас. Всички ученици от подготвителна група до 12. клас изучават задължително английски, като втори чужд език.

Китайският език в нашето училище се преподава от български учители- китаисти и китайски учители- педагози. Училището ни има лиценз от Министерство на образованието и науката в България и може да провежда обучение на ученици във всички образователни степени от подготвителна група и 1. клас до 12. клас. Училището се помещава на два етажа с площ от 2000 кв. м. в сграда на Софийски университет “Свети Климент Охридски”, намираща се на бул. “Цар Борис III” N224. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” открива своята първа учебна година през септември 2015 год. само с 4 деца в предучилищна подготвителна група. Само за 7 учебни години години броят на учениците се увеличава до над 220 деца, от предучилищна група до 11. клас. За нас това доказва голямата нужда от качествено образование в България, ориентирано към това, децата да получат знания и ключови компетентности и умения, необходими за динамичното време, в което живеем.

ПАРТНЬОРИ

За да гарантира висококачествено образование, училището работи в партньорство със Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Договорът между училището и университета очертава параметрите на разнообразно сътрудничество в областта на методиката, преподаването и квалификациите на учителите.

Училището има подписан договор за сътрудничесвто и с  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Нашият партньор в образователния процес, свързан с китайския език и култура, е “Институт Конфуций”. Ние работим заедно по отношение на методика на преподаването, учебници, доброволци- учители от Китай, като организираме съвместно различни културни събития, делегации и програми, което прави изучаването на китайски език и култура не само образователен процес, но също така създава културен обмен на идеи и насърчава създаването на международни приятелства сред учениците и учителите.

Училището ни поддържа прекрасни отношения с Посолство на Китайска Народна Република в България, като заедно сме организирали редица културни мероприятия, свързани с разпространението на китайския език и култура в България.

От 2020 година ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” стартира  ползотворно партньорство с Руския културно-информационен център в София (РКИЦ) .

На 25.03.2015 г. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа договор за представителство и сътрудничество с  the University of Lanzhou Jiaotong. Съгласно този договор училището е изключителен представител на Университета за България, Македония, Румъния и Гърция.

От май 2019 г. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” вече е официален представител на Beijing Institut for Fashion Technology. Препоръчани от нас кандидати, които се приемат като международни студенти в BIFT, ще имат приоритет да получат стипендия от Китай.

През декември 2020 г. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа споразумение с International Business School, Beijing Foreign Studies University (CHINA) за широка съвместна дейност, а именно- приоритет за нашите ученици при получаване на стипендия за обучение, консултация на кандидат студенти във връзка с подготовката за кандидатстване в университета и образователните програми, квалификация и обмен на учители, езикови лагери, общи събития и конференции.

На 8 юни 2021 г. ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа споразумение с двуезично училище Ningbo Zhenhai Jiaochuan (Нинбо Джънхай Дзяочуан). Стъпвайки върху принципите за взаимно доверие и равноправие, двете училища стават побратимени и ще разгръщат обмена в областта на обучението и преподаването в следните аспекти:
1.Обмен на учители
Двете страни ще си сътрудничат и ще обменят опит онлайн и на място в областта на обучение за задълбочаване квалификацията на учителите, ежедневното обучение на учениците, изследванията на учениците.
2. Интеракция с учениците
По време на зимните и летните ваканции учениците от двете училища ще провеждат 2-3 седмици обмен, за да добият задълбочен опит в класната стая; да се търсят нови перспективи в образованието и преподаването; да се осъществява обмен в областта на културата и изкуствата между двете страни.

НА ФОКУС

Гаранция за качеството на нашето образование са авторитетният преподавателски състав, модерните програми, ефективните методики за преподаване и учене, технологичната обезпеченост, възможностите за персонална грижа за учениците.

Овладяването на знанието предполага интерес, диалог и ентусиазъм.
Нашите ученици се нуждаят от свобода на въображението и ние им осигуряваме разностранна подкрепа на техния талант.
Нашите ученици се нуждаят от доверие и получават доверие.
Нашите ученици се нуждаят от сигурност и ние инвестираме в тяхната сигурност.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.
Нашите учители са готови да поемат отговорността за интелектуалното съзряване и емоционално развитие на младите хора.

Родителите са наши партньори в изпълнението на нашата взаимна цел- подбрана среда и качествено образование. 

Не би било преувеличено да се каже, че нашите ученици идват от много добре образовани семейства, които внимателно избират образователния път на децата си, така че да бъдат следващият елит на България.

Изборът да ни поверят образованието на децата си е възможно най-дълбокото доверие и сме напълно запознати с него. Ето защо ние сме задължени да предоставим отлично образование по отношение на учебните програми, образованието по китайски, английски и руски език, класни стаи и съоръжения.

НАШАТА КАУЗА

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца – бъдещето на България.

Нашите деца учат заради знанията, а не заради преклонението пред оценките. Дипломата е документ, знанието е инструмент за работа и гаранция за себедоказване.

Нашите деца учат, за да станат цялостни, социално зрели и отговорни личности.

Нашите деца учат, за да могат да се справят с реалните предизвикателства на живота.

Нашите деца учат, за да се ориентират правилно в света и самостоятелно да изберат своя професионален път.

Нашите деца учат заради радостта от знанието, а не поради страха от Системата.

Нашите деца се учат да общуват, да се развиват емоционално и интелектуално чрез подкрепата на общността.

Нашите деца ще имат капацитета да избират, а не да чакат да бъдат избрани!

Вярваме, че децата завършили нашето училище ще бъдат бъдещите лидери и дипломати в Българо-Китайските взаимоотношения.