ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” търси да назначи Начални учители за учебната 2020-2021 г.

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни класа, съгласно утвърдените Държавни образователни стандарти и учебни програми. Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент. Толерираме умения за развитие на дигитални компетенции и критично мислене в учениците. Ако сте готови да поемете предизвикателството и отговорността за интелектуалното съзряване и емоционалното развитие на младите хора и желаете да сте част от динамичен училищен екип, свържете се с нас!

Образование и квалификация:

1.Висше образование по специалността;

2.Компютърна грамотност.

Попълнете формата по-долу или се обадете на тел.: +359 887 409 336

    Моля прикачете вашата автобиография. Разрешени формати:.pdf.doc.docx.ppt.pptx. Лимит на файл: 5mb