КИТАЙСКИ ЕЗИК

New HSK/ 新汉语水平考试

HSK 一级 /първо ниво/
听力 Listening
阅读 Reading
A1
Максимум – 200т.
За преминаване на нивото – 120т.
HSK 二级 /второ ниво/
听力 Listening
阅读 Reading
A2
Максимум – 200т.
За преминаване на нивото – 120т.
HSK三级 /трето ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
B1
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.
HSK四级 /четвърто ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
B2
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.
HSK 五级 /пето ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
C1
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

New HSK/ 新汉语水平考试

Cambridge English: Young Learners:
• Cambridge English Starters (YLE Starters)
• Cambridge English Movers (YLE Movers)
• Cambridge English Flyers (YLE Flyers)
General English For Schools
• Cambridge English: Key (KET)
• Cambridge English: Preliminary (PET)
• Cambridge English: First (FCE)
Academic and Professional English Exams
• Cambridge English: First (FCE)
• Cambridge English: Advanced (CAE)
• Cambridge English: Proficiency (CPE)

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

• Академия Microsoft