КИТАЙСКИ ЕЗИК

Какво да очаквате в подготовката по китайски език и кога детето ще се яви на изпит за поучаване на сертификат за владеене на китайски език
Ако детето започне да изучава китайски език от подготвителна група и/или 1. клас:
HSК 2 – втори срок на 4. клас
HSК 3 – втори срок на 7. клас
HSК 4 – първи срок на 9. клас
HSK 5 – втори срок на 12. клас (с опция за HSK 6 за тези, които смятат, че ще се справят)

Ако детето започне да изучава китайски език от 8. клас:
HSК 2- втори срок на 8. клас
HSК 3 – втори срок на 9. клас
HSК 4 – втори срок на 10. клас
HSK 5 – втори срок на 12. клас (с опция за HSK 6 за тези, които смятат, че ще се справят)

New HSK/ 新汉语水平考试

HSK 一级 /първо ниво/
听力 Listening
阅读 Reading
A1
Максимум – 200т.
За преминаване на нивото – 120т.
HSK 二级 /второ ниво/
听力 Listening
阅读 Reading
A2
Максимум – 200т.
За преминаване на нивото – 120т.
HSK三级 /трето ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
B1
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.
HSK四级 /четвърто ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
B2
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.
HSK 五级 /пето ниво/
听力Listening
阅读 Reading
书写  Writing
C1
Максимум – 300т.
За преминаване на нивото – 180т.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години, изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет.

Pre-A1 Starters

На този тест се явяват деца на 8 годишна възраст, които вече са имали около 100 часа чуждоезиково обучение по английски език.

A1 Movers

Cambridge English: Movers е второто от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години и са имали около 175 урока по английски език.

A2 Flyers

Cambridge English: Flyers е най-високото от трите нива изпити по английски на Кеймбридж за деца (YLE) от 7 до 12 годишна възраст. Изпитът показва, че детето ви може да разбира простички ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език.

Децата, които се явяват на този изпит, са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в около 2 – 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение).

A2 Key English Test (KET)

Сертификатът от този тест показва, че можете да общувате на базов английски във всекидневни ситуации. Трябва да се явите на KET, ако сте учили английски в продължение на около 250 часа и можете да говорите, пишете и да разбирате основен английски език. Изпитът се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден.

BA1 Preliminary (PET)

Този изпит показва, че можете да общувате на английски в ситуации от ежедневието. Той ще ви послужи за добра основа, ако искате да учите за професионална квалификация на английски език.

Подготовката за изпита PET ще развие английския ви и вие ще можете да общувате по време на пътуване или в работна ситуация.

Изпитът PET се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един ден. Устният изпит може да бъде насрочен в различен ден

B2 First Certificate in English (FCE)

Успешно издържан FCE дава възможност за работа в англоезична компания, както и за учене в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски.

Изпитът FCE се състои от четири части. Тестовете по четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден.

C1 Advanced CAE

Сертификатът от този изпит по общ английски показва ниво на владеене на езика, което се очаква от квалифициран професионалист или студент в бакалавърска програма.

Показва ниво на уверено общуване на английски език в професионални или академични ситуации.

Изпитът CAE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане, употреба на английски език и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден.

C2 Proficiency (CPE).
Този сертификат показва, че сте усвоили английски език до степен, в която можете да го използвате свободно в сложни изследователски, академични и професионални ситуации. Това е най-високата квалификация на Университета Кеймбридж по английски език.

Успешно издържан сертификат CPE доказва английски език на висше управленско ниво, като е полезен при желание за обучение в магистърска или докторска програма в англоезичен университет.

Изпитът CPE се състои от четири части. Тестовете по четене и употреба на английски език, писане, и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден.

Нивата за сертификатни изпити се определят след консултация с преподавател по английски език от ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви“.