Loading...
Home2020-05-21T15:19:02+03:00

За ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”

ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” е единственото частно училище в България с интензивно изучаване на китайски език като чужд от предучилищна подготвителна група (4-5 и 5-6 годишни деца) и първи клас и от 8 клас. От септември 2020 година стартира паралелка и с интензивно изучаване на руски език от предучилищна група и 1. клас. Китайският език в нашето училище се преподава от двама български учители – китаисти и един китайски учител- педагог, подсигурен от Институт Конфуций в София.

НАШАТА КАУЗА

  • Свят – Нашите деца учат, за да се ориентират правилно в света и самостоятелно да изберат своя професионален път.

  • Образование – Нашите деца учат, за да станат цялостни, социално зрели и отговорни личности.

  • Учебен процес – Нашите деца учат заради радостта от знанието, а не поради страха от Системата.

НА ФОКУС

Гаранция за качеството на нашето образование са авторитетният преподавателски състав, модерните програми, ефективните методики за преподаване и учене, технологичната обезпеченост, възможностите за персонална грижа за учениците.

Овладяването на знанието предполага интерес, диалог и ентусиазъм.
Нашите ученици се нуждаят от свобода на въображението и ние им осигуряваме разностранна подкрепа на техния талант.
Нашите ученици се нуждаят от доверие и получават доверие.
Нашите ученици се нуждаят от сигурност и ние инвестираме в тяхната сигурност.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.
Нашите учители са готови да поемат отговорността за интелектуалното съзряване и емоционално развитие на младите хора.

Родителите са наши партньори в изпълнението на нашата взаимна цел- подбрана среда и качествено образование. 

Не би било преувеличено да се каже, че нашите ученици идват от много добре образовани семейства, които внимателно избират образователния път на децата си, така че да бъдат следващият елит на България.

Изборът да ни поверят образованието на децата си е възможно най-дълбокото доверие и сме напълно запознати с него. Ето защо ние сме задължени да предоставим отлично образование по отношение на учебните програми, образованието по китайски, английски и руски език, класни стаи и съоръжения.

КИТАЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

СЪБИТИЯ

ПАРТНЬОРИ

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.

Go to Top