УЧИТЕЛИ

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕКУчител предучилищна и начална училищна педагогика и английски език
МИРОСЛАВА ХАВОВА
МИРОСЛАВА ХАВОВАУчител начален етап и руски език
Образование: Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика; Магистър Руска филология.
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВУчител по китайски език
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВАУчител начален етап
Образование: Магистър по Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВАУчител подготвителна група и начален етап
Магистър по Предучилищна и Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ЖАНЕТ ТАНЕВА
ЖАНЕТ ТАНЕВАУчител начален етап
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВУчител по история и цивилизация и География и икономика
Образование: Бакалавър по Модерна История от Исторически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Магистър по кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI – XXI век – ИФ на СУ. Кратко резюме: Ако историята ни е научила на нещо то са две неща: Историята е съвкупност от еволюции и тя самата е цикличен процес. Чрез най- модерните методи на интерактивно преподаване, аз успявам възможно най- успешно да образовам учениците, на които преподавам предмета История и цивилизация.
НЕДА ГЕРГИНОВА
НЕДА ГЕРГИНОВАУчител начален етап
Образование: “Начална училищна педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Магистър е по Информационни и комуникационни технологии в образованието във Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. Обучител е по ИКТ в образованието към Дигитална национална коалиция. Учител по състезателна математика на ученици от 1 до 4 клас.
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВАУчител начален етап
Образование: Магистър по Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ЖАНЕТА КРЪСТЕВАУчител начален етап
КАРОЛИНА ПЕТКОВАУчител подготвителна група и начален етап
ДОНИКА ЛУЛЕВАУчител по китайски език
ЯНА ПЕРПЕРИЕВАУчител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВАНачален учител с китайски език
GAO HANNative Chinese Teacher
РОСИЦА МАРДОВАУчител по английски език
АНИ ВЛАДЕВА
АНИ ВЛАДЕВАУчител по български език и литература
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВАУчител по математика и физика
МАРИЯ КИРКОВАУчител по Човек и природа и Биология
ИСКРЕНА ИВАНОВАУчител по информационни технологии, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
АНТОНИЯ ИЛИЕВАУчител по Човек и природа, Химия и Биология