УЧИТЕЛИ

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕКУчител предучилищна и начална училищна педагогика и английски език
МИРОСЛАВА ХАВОВА
МИРОСЛАВА ХАВОВАУчител начален етап и руски език
Образование: Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика; Магистър Руска филология.
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВУчител по китайски език
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВАУчител начален етап
Образование: Магистър по Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВАУчител подготвителна група и начален етап
Магистър по Предучилищна и Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ЖАНЕТ ТАНЕВА
ЖАНЕТ ТАНЕВАУчител начален етап
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВАУчител начален етап
Образование: Магистър по Начална училищна педагогика от СУ “Св. Климент Охридски”.
ЖАНЕТА КРЪСТЕВАУчител начален етап
КАРОЛИНА ПЕТКОВАУчител подготвителна група и начален етап
ДОНИКА ЛУЛЕВАУчител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВАУчител по китайски език
GAO HANNative Chinese Teacher
Кристина Райнова
Кристина РайноваУчител по китайски език
Николета ИванчеваУчител по китайски език
РОСИЦА МАРДОВАУчител по английски език
АНИ ВЛАДЕВА
АНИ ВЛАДЕВАУчител по български език и литература
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВАУчител по математика и физика
МАРИЯ КИРКОВАУчител по Човек и природа и Биология