УЧИТЕЛИ

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

ОЛГА ЯЛЪМОВА
ОЛГА ЯЛЪМОВА
Директор на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”
НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ
НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ
Председател на Съвета на директорите/ Финансов директор
РАЛИЦА ЛАЛОВА
РАЛИЦА ЛАЛОВА
Ръководител отдел “Прием на ученици”/ Училищен психолог
НЕЛИ НАНОВА
НЕЛИ НАНОВА
Директор “Международно сътрудничество”/ Ръководител отдел “Китаистика”
МАРИЯ КИРКОВА
МАРИЯ КИРКОВА
Зам.-директор по учебната дейност и Учител по човекът и природата и биология
РОСИЦА НЕЦОВА
РОСИЦА НЕЦОВА
Зам.-директор по учебната дейност и Учител по история и география
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА
Ръководител начален етап/ Учител в начален етап
РОСИЦА ПОЛЕГАНОВА
РОСИЦА ПОЛЕГАНОВА
Учител по български език и литература
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА
Учител по български език и литература
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВА
Учител по математика и физика
САВИНА МЛАДЕНОВА
САВИНА МЛАДЕНОВА
Учител по математика
ТОДОР СТАТЕВ
ТОДОР СТАТЕВ
Учител по история и цивилизации
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
Учител по китайски език
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВА
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВА
Учител по китайски език
ВИКТОРИЯ КИТОВА
ВИКТОРИЯ КИТОВА
Учител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
Учител по китайски език
АНТОАНЕТА ВЕЛИКОВА
АНТОАНЕТА ВЕЛИКОВА
Учител по китайски език
ГАО ИН
ГАО ИН
Учител по китайски език
ЙЕН ДАН
ЙЕН ДАН
Учител по китайски език
ЛИ ЮЕНДЗЮН
ЛИ ЮЕНДЗЮН
Учител по китайски език
ЧЪН СЯНИ
ЧЪН СЯНИ
Учител по китайски език
ИВАН ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ
Учител по китайски и английски език
РОСИЦА МАРДОВА
РОСИЦА МАРДОВА
Учител по английски език
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
Учител в начален етап и учител по английски език
МАРИЯ ГЕНОВА
МАРИЯ ГЕНОВА
Учител в начален етап и учител по английски език
ЙОАНА КРУМОВА
ЙОАНА КРУМОВА
Учител в подготвителна група
ЦВЕТЕЛИНА БОГАЕВСКА
ЦВЕТЕЛИНА БОГАЕВСКА
Учител в подготвителна група
ИВАНКА МИТЕВА
ИВАНКА МИТЕВА
Учител в подготвителна група
АЛБЕНА ЗАРЧЕВА
АЛБЕНА ЗАРЧЕВА
Учител в начален етап
МАРИЯ ЧАНКОВА
МАРИЯ ЧАНКОВА
Учител в начален етап
ДАНИЕЛА ПАНЧОВА
ДАНИЕЛА ПАНЧОВА
Учител в начален етап
ПАВЛИНА ИВАНОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА
Учител в начален етап
ЖАНЕТА КРЪСТЕВА
ЖАНЕТА КРЪСТЕВА
Учител в начален етап
ЮЛИТА ТОДОРОВА
ЮЛИТА ТОДОРОВА
Учител по физическо възпитание и спорт
АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВ
АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВ
Учител по физическо възпитание и спорт
ЕЛИСАВЕТА ТРИФОНОВА
ЕЛИСАВЕТА ТРИФОНОВА
Учител по изобразително изкуство
МАГДАЛЕНА ЯНКОВА
МАГДАЛЕНА ЯНКОВА
Възпитател
ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВА
Възпитател
ИВЕЛИНА БОРИСОВА
ИВЕЛИНА БОРИСОВА
Учител по математика и информационни технологии