На 9 март възпитаниците от 4. клас, прогимназия и гимназия на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ станаха част от социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в интернет“.
Благодарим на кибер експерта Явор Колев и националния
координатор Зоя Василев, които в рамките на 2 учебни часа разясниха на децата от какво да се пазят, когато общуват през интернет. Запознаха ги с най-често срещаните рискове в дигиталното пространство и какво да правят, ако станат
обект на кибер престъпление.
Може да бъде изображение с 6 души и изправени хора