Днес,  17.10.2019 г.,  в рамките на подготвителните дейности по Проект № BG01-KA-101-062065 „ЕВРОПЕЙСКИ МОБИЛНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз,  учителят по английски език госпожа Росица Мардова- участник в предстоящия обучителен курс на тема: “Креативност за преподаване и професионално израстване“, който ще се проведе  в град Валенсия, Испания, представи пред всички колеги и учители на ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви презентации  на следните теми:
1. Забележителностите на Валенсия;
2. Образователната система на Испания.
С помощта на интерактивната дъска, г-жа Мардова запозна по един завладяващ начин педагогическите специалисти от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ с основните аспекти и спецификите на обучението в Испания, както и с богатото културно наследство, което се намира на територията на гр. Валенсия.
Пожелаваме й успешно обучение и очакваме с нетърпение да сподели с нас събрания опит!