Днес, ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви подписа договор за сътрудничество с Институт Конфуций, гр. Велико Търново към Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий.Надяваме се на много съвместни бъдещи мероприятия, споделени успехи и искрени приятелства между нашите две институции. Благодарим на Доц. Искра Мандова за оказаното съдействие.