На 8 юни 2021 г. директорът на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа споразумение с двуезично училище Ningbo Zhenhai Jiaochuan (Нинбо Джънхай Дзяочуан). Стъпвайки върху принципите за взаимно доверие и равноправие, двете училища стават побратимени и ще разгръщат обмена в областта на обучението и преподаването в следните аспекти:
1.Обмен на учители
Двете страни ще си сътрудничат и ще обменят опит онлайн и на място в областта на обучение за задълбочаване квалификацията на учителите, ежедневното обучение на учениците, изследванията на учениците.
2. Интеракция с учениците
По време на зимните и летните ваканции учениците от двете училища ще провеждат 2-3 седмици обмен, за да добият задълбочен опит в класната стая; да се търсят нови перспективи в образованието и преподаването; да се осъществява обмен в областта на културата и изкуствата между двете страни.