През седмицата на българският бит и култура, децата се запознаха с българските празници, обичаи и фолклор. Тя започна с месене на обреден хляб по случай летния Атанасов ден.  Продължи с  изработване на  макет на родопска престилка и  други носии, като децата предварително се запознаха с традиционното облекло на различните фолклорни области. Потопиха се в миналото и успяха да разберат какво е било да си ученик през епохата на османското владичество  и как са се разпространявали книгите, когато не е имало копирна техника, като писаха върху пясък и правиха препис на част от „История славянобългарская“. Също така изработиха кукли с фолклорни мотиви. Седмицата приключи с посещение в Етнографския музей.