Уважаеми родители,

В стремежа си постоянно да сме Ви полезни, през февруари тази година ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ подаде документи по програмата за държавно финансиране на деца и ученици в частни училища.

Държавното финансиране се полага на всяко едно дете, но е предизвикателство за училището да изпълни изискванията на нормативната уредба.

Благодарим на експертите от Министерство на образованието и науката, които ни оказаха значително съдействие!

Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране, се определя по наредба N 24 и се отпуска за новата бюджетна 2021 година. В актуализирания правилник за дейността на училището е предвидено, че когато ученик получава държавно финансиране, то се приспада от дължимата от родителя такса за обучение. Училището ни е едно от петте одобрени за финансиране в България.

Допълнително ще Ви уведомим за детайлите по финансовите ни взаимоотношения.

С уважение!

Олга Ялъмова